Hier leest u hoe u uw templates aan gebruikers kunt aanbieden.
Voor het juist functioneren van de template-werkbalk in Word, dienen de technische bestanden op specifieke plaatsen binnen Windows of Mac te worden geplaatst.

Als er voor uw bedrijf een set document-sjablonen is gemaakt, kunnen worden opgeroepen vanuit Word door te kiezen voor:
‘Bestand>Nieuw>Aangepast’.

Om deze functie te kunnen gebruiken dienen de documentsjablonen aangeboden te worden vanuit een centrale share op het netwerk. In Word dient deze locatie ingesteld te worden onder:
‘Opties>Geavanceerd>Algemeen>Bestandslocaties…>Werkgroepsjablonen’.

Het verdient de voorkeur om deze locatie te beveiligen voor alle medewerkers middels ‘alleen lezen’-rechten. Er kunnen medewerkers benoemd worden tot ‘template beheerders’ die de document-sjablonen kunnen beheren en wijzigen. Zij dienen op deze locatie schrijfrechten te hebben.